نوشته‌ها

قرینه بودن بینی بعد از عمل جراحی بینی

قرینه بودن بینی

ممکن است بعد از عمل بینی ، سوراخهای بینی کمی نامتقارن شود ، در حالت طبیعی معمولا کمی سوراخهای بینی با هم متفاوت هستند ولی بعد از جراحی بینی در صورتی که این تفاوت زیاد گردد ، می توان با استفاده از پیوند های عروقی که از گوش برداشته ی شود به ترمیم بینی چرداخت و این مشکل را حل نمود

 

افتادگی در عمل جراحی بینی های گوشتی آیا واقعیت دارد؟