نکاتی که کاندیدای عمل ترمیم بینی باید به آن توجه کنند

جراحی بینی گوشتی دغدغه بسیاری از کاندیداهای عمل بینی

– نوک بینیشان چرب باشد  : برخی عزیزانی که مراجعه می کنند دارای منافذ بزرگی بصورت غدد چربی زیر پوست هستند که استفاده از لیزر یا لایه برداری را توصیه می کنم . البته رژیم غذایی هم بسیار موثر است. نکته در صورتی که دکتر پوست شما بهتون دارو داده باشد بهتون پیشنهاد می کنم […]

افتادگی در عمل جراحی بینی های گوشتی آیا واقعیت دارد؟